سوله صادراتی از ایران به مرزهای شرقی اروپا

صادرات سوله و سازه فلزی از ایران به مقصد ارمنستان-

صادرات سوله و سازه فلزی از ایران به مقصد قزاقستان

صددرات سوله و سازه فلزی از ایران به مقصد افغانستان

صادرات سوله و سازه فلزی به قطر و کویت

 

پارس سوله تولید کننده نمونه سوله و سازه فلزی مطابق با استانداردهای جهانی

ادامه مطلب …

پروژه 6 - تالار بزرگ شمس العماره اردبیل

در این مطلب بخوانید

اسکلت فلزی یا اسکلت بتنی ؟ کدام بهتره

شما برای احداث ساختمان خودتون چه نوع سازه ای انتخاب میکنید؟

اگر هزینه های ساخت اسکلت فلزی و اسکلت بتنی برابر باشد شما کدام سازه را انتخاب میکنید؟

امروزه احداث ساختمان با بهترین متریال و کمترین هزینه بزرگترین دغدغه سازندگان مسکن و انبوه سازان و مسکن سازان گرامی است در مطالب قبلی راجع به مقایسه قیمت تمام شده اسکلت فلزی و اسکلت بتنی مطالبی منتشر گردید پیرو مطالب قبلی در این مطلب نیز به بررسی سازه فلزی و سازه بتنی پرداخته ایم

مزایای اسکلت فلزی  :

اسکلت فلزی و یا سازه فلزی  در کل مزایای خیلی مهمی دارند که در زیر به چند مورد اشاره میکنیم

1: 7 درصد متراژ مفید بیشتر نسبت به سازه بتنی :

شما اگر سازه فلزی کار کنید  نسبت به سازه بتنی حداقل 4 الی9 درصد فضای  مفید بیشتری خواهید داشت . این اختلاف متراژ در اصل روی قیمت فروش و سود شما منتقل خواهد شد و در نتیجه قسمتی از هزینه های شما را جبران خواهد کرد شاید برخی این موضوع را قبول نکنند ولی با یک نگاه ساده میتوان متوجه شد که در یک ساختمان 8 طبقه حداقل ابعاد ستون در سازه بتنی 60*60 میباشد ولی در سازه فلزی حداکثر 30در30 سانت میباشد .اگر تیرها و پلها را هم حساب کنید دقیقا متوجه خواهید شد چقدر فضای شما در سازه فلزی آزادتر خواهد بود.

 

2: فراغ  بیشتر طراح معماری و اجرای اسان طرح معماری :

با توجه به برخی محدودیتها در اجرای سازه بتنی و بیرون زدگی المانها از جمله بیرون زدگی ستون و شناژهای قایم  ،اکثر معماران برای درآوردن بهترین طرح معماری با مشکلات عدیده ای در چینش و تلفیق و همسان سازی نمای داخلی مواجه میشوند. همچنین در چینش المانهای داخلی نظیر فرش و موکت و مبل این برامدگی همیشه مشکل ساز هستند و همچنین در اجرای کابینت – لوله کشی – سیم کشی و.. این المان برامده از دل دیوار بتنی همیشه هزینه بر هستند و ضمن کاستن از زیبایی ،مشقتهای فراوان برای مجری به بار میاورند ولی در سازه فلزی این مشکلات وجود ندارد .

3: کوتاهی مدت زمان شروع و پایان پروژه  و در نتیجه سودهی زودتر و بیشتر

همه سازندگان براین ادعا واقف هستند که هرچقدر مدت زمان اجرای پروژه کوتاه باشد سود بیشتری نصیبشان میشود و میتوانند زودتر به پول برسند و همچنین پروژه های دیگر را نیز دست بگیرند . مدت زمان اجرای اسکلت یک ساختمان 8 طبقه بتنی حداقل 120 روز هست در حالی این پروسه در اسکلت فلزی کمتر از دو ماه هست . سود حاصل از تحویل سریع پروژه اینروزا ازخود پروژه با ارزشتر است با توجه به نوسانات قیمت متریال و مصالح ساختمانی دیرکرد انجام پروژه خیلی هزینه سنگینی دارد.

4: قیمت بیشتر ملک  و واحد  و قیمت فروش بالاتر

براساس نظر مردم ،خریداران مسکن همیشه به سازه فلزی و سازه های صنعتی نظر مثبتی دارند وحتی حاضرند درصدی بالاتر این واحدها را خریداری نمایند. بالطبع قیمت یک ساختمان با اسکلت فلزی نسبت به ساختمان با اسکلت بتنب حداقل 3 درصد گرانتر است و این هم گزینه مناسب خوبی هست که قسمتی از هزینه ای اسکلت فلزی به جیب سازنده برگردد.

5: ارزش افزوده  ملک در دراز مدت وقابلیت ترمیم و تقویت و اضافه بنا در سالهای پیری ساختمان 

اگر اسکلت فلزی کار کنید ارزش افزوده ملک شما در دراز مدت نسبت به سازه بتنی بیشتر خواهد بود . اگر اراده کوبیدن بنا را داشته باشید رقم قابل توجهی از تخریب ساختمان کاسب خواهید شد که  کلی آهن آلات و ضایعات به قیمت روز خواهید داشت و یا اگر خواستید ساختمان را بازسازی کنید باز کارتون راحت خواهد بود اگر خواستید طبقات اضافه کنید باز کارشما سخت نخواهد بود و اگر ساختمان دچار تخریب شود و نیاز به مرمت داشته باشد بدون هیچ دغدغه ای سازه شما ترمیم خواهد شد.

 

دفتر فنی کارخانه صنعتی پارس سوله- مهندس مهدی صمدی

 

 

 

Based on the get-go regulation of e-business which is "Engineering is no thirster an reconsideration in forming occupation scheme, but the genuine drive and driver", the Domino was one of the outset companies to give their production with engineering. The contrive was when customers matt-up starved patch they watched the video, they could club a Pepperoni Mania victimization their remote, without having to relocation from the lounge. At the meanwhile, Domino but had vii hebdomad to get the engineering up and cater the servicing to client, this is a real big dispute to Domino. To compass the end, Domino Party too invests in interactional to position to engineering. With the interactional TV organisation in position, Domino’s started to entertain what it was sledding to do following. They completed that the substructure we had reinforced could issue much more barely interactional TV orders. So, inside three-and-a-half weeks, the fast had highly-developed the on-line scheme. The conclusion made to enable customers to gild complete the cyberspace has gainful handsomely and interactional TV or wideband bequeath be the more successful program at succeeding. (Anh Nguyen , 2012)

Based on search, With-it IT and Pizza may appear an unbelievable alignment, but Domino’s says that engineering is the key to retention customers and shareholders glad. In earliest 2011, Domino’s Pizza suffer launched their Australian iphone app and allowing client to but use their earpiece to decree Domino’s production. In 2012, Domino’s Pizza is the accepted humankind leader in Pizza bringing operational a net of company-owned and franchise-owned stores in the USA and external markets. The imaginativeness of Domino’s Pizza’s is a caller of prodigious masses on a delegacy to be the better Pizza deliverance troupe in the humankind. (Marketplace Sentinel,2012)

Ruler 2

Based on the s ruler of e-business and declared by Mich (1991) Domino’s Pizza thin the sizing of its bailiwick direction meshwork by eliminating a bed of deal and consolidating regional offices to brand its subject forces more reactive to its mortal markets. Domino aerodynamic eliminates trey battlefield offices in USA, which had been subsidiary to a net of regional offices. The regional offices get been decreased from xi to ennead. (Job Applications, 2012)

The direction info organization (MIS) has applied to portion Domino turn and check effective and efficient. Managers of Domino’s Pizza use this computer-based organisation to mastermind, psychoanalyse, and perform plans to helper Domino stream and achieve its goals. Domino’s Pizza uses this direction entropy arrangement to charm, and ascendence info of employees, price, earnings, engineering, procedures and documents. (Anna-Louise, 2011)

Convention 3

Based on the thirdly ruler of e-business which is "Unfitness to override the predominant, superannuated clientele conception frequently leads to job nonstarter," Domino’s Pizza is a fellowship with introduction and originative besides. Domino’s Pizza has launched an groundbreaking new "Veridical Metre" monitoring organisation in UK and Ireland where are quickest ontogeny Pizza speech caller, to quantity help operation in fiat to get Pizza "out-the-door" in the minimal measure of sentence. This manufacture starring enterprisingness is set to rise client overhaul levels at Domino’s global. ( Commonwealth’s Eatery Intelligence, 1991)

Results by victimisation Veridical Clip Monitoring Organization:

33% increment in execution crossways the panel chase the found

Client avail was the better on disk

Organization sales organism up 13.1% from the like six-week

Motivating and contention increased in-store and crossways the unit Domino’s scheme.

Ruler 4

Based on the quarter regulation of e-business which is "E-commerce is enabling companies to heed to their customers and go either "the cheapest," "the nearly fellow," or "the scoop"," For a party, one vantage of social media involvement is the opportunity to father flash client feedback.  (shyspeak.net, 2009)

The new scheme Domino is a expectant illustration of a companionship exploitation sociable media to listen to and react to its customers in edict to resolve a trouble. When Dominoes distinct to all commute its Pizza formula, they expend two age of explore involving he said bestessays.io client gustation tests of 50 blends of seasonings, 15 sauces and gobs of cheeses and likewise created a site www.Pizzaturnaround.com, which features a new video infotainment on YouTube that uses veridical Dominoes employees to inaugurate the report of how Dominoes listened to its critics and is ever-changing its Pizza formula for the amend. (Pamela Seiple, 2009)

Normal 5

Based on the 5th pattern of e-business which is "Don’t use engineering good to produce the ware; use it to introduce, nurse, and heighten the intact receive encompassing the intersection, from extract and ordination to receiving and serving," Domino’s Pizza innovation and growth the peregrine lotion to do publicity on-line and earmark client victimization their ring to ordering the repast. In earliest 2011, Domino’s Pizza get launched their Australian iphone app and allowing client to but use their call to club Domino’s production. In 2012, Domino’s Pizza is the accepted earth leader in Pizza speech operational a net of company-owned and franchise-owned stores in the USA and outside markets. The sight of Domino’s Pizza is a accompany of particular mass on a deputation to this website essayroo.co be the outdo Pizza pitch accompany in the humankind. (shyspeak.net, 2009) (Which Enfranchisement Ireland, 2009)

Convention 6

Based on the one-sixth ruler of e-business which is "The job pattern of the succeeding progressively uses reconfigurable e-business community models to better adjoin customers’ necessarily," Domino’s Pizza habitus their own extranet to liaison concern and suppliers and exploitation on-line feedback to striking customers. Domino’s Pizza Inc exploitation extranet connects all of their suppliers to deliver well-kept participating relationships with suppliers. Too that, to increasing corporal and deliverance money, Domino’s Pizza has stirred its on-line requital, back-office, E-commerce and embodied netmail scheme to the defile. Thus, Domino’s tolerate their IT teams stress less one care activities and more in reconfigurable and institution. (shyspeak.net, 2009)

Regulation 7

Based on the adjacent normal of e-business which is "The finish of new patronage designs is for companies to make pliable outsourcing alliances that not just off-load costs but too pee-pee customers rapturous," outsourcing partnership is rattling significant to Domino’s Pizza peculiarly in IT country. The kickoff IT outsourcing in Domino’s Pizza is focuses on continued institution adjoin the demands of telling on-line ontogenesis and too fulfil the client necessity. Kcom is the IT outsourcing collaborator of Domino’s Pizza at now and it supply managed Wan (WAN) to Domino’s Pizza Radical to helper them to chassis the connectivity betwixt apiece of their six c lxx two stores round UK and Ireland. The WAN supply by Kcom fellowship which is unmanaged 20CN based web to a full managed 21CN substructure and too it bequeath futurity proofread the Domino’s storage meshwork and address academized.com earmark them to precede more composite applications. (Kcom, 2011)

Normal 10

Based on the lest principle of e-business which is "The bully undertaking for direction is to array concern strategies, processes, and applications flying, rightfulness, and all directly, stiff leading is imperative", the Domino’s Pizza has been ground by Patrick Doyle. Doyle and his leader squad had incessantly horizon their peculiarity as widget to the client. Any complaints astir the nutrient by customers bequeath be set-back many multiplication terminated by the customers who unbroken return for the effective avail. Ultimate, this ism made Domino’s the world-wide au stock in pizza deliverance, with annually sales in the billions.

At get-go, Domino’s Pizza launched a new advertizing drive called "You Got 30" which way the customers testament get their pizza privileged xxx proceedings. To shuffling the intersection bear meliorate gustation and quicker livery, Doyle and his squad had to go straightaway to the germ. Doyle and his leader squad stayed tranquillity, listened and took their verbal lumps as consumers launched perennial salvos, comparison the impertinence to unlifelike from two thou ogdoad to 2009.

Likewise that, Domino’s retrain 4,900 franchises on how to pee a pizza. The coach has to check that the old ingredients ran out and new ingredients were stocked as ending as potential to the conversion point. Doyle and his leader squad made lots of meaningful modification and foundation to this fellowship, because if a handler who vacillates to berm obligation for technical modification by intellect how the engineering supports clientele goals testament hold progression and detrimentally brownie futurity operations. (Erik Cassano, 2011)

Moore. C (2006) How Domino’s is Cleansing up in the E-Commerce Mart [On-line] Useable at: http://pizzasandstuff.blogspot.com/2007/11/how-dominos-is-cleaning-up-in-e.html [Accessed ten Dec 2012]

Which Enfranchisement Ireland (2009) Founding at Domino’s Pizza enfranchisement [On-line] Uncommitted at: http://www.whichfranchise.1/exponent.cfm?execute=articles&articleId=47 [Accessed ten Dec 2012]

 Seiple.P. (2009) How Dominoes is Exploitation Client Feedback and Societal Media Outreach to Reinvent Its Mark enfranchisement [On-line] Useable at:

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/5426/How-Dominos-is-Using-Customer-Feedback-and-Social-Media-Outreach-to-Reinvent-Its-Brand.aspx

[Accessed ten Dec 2012]

PRN Newswire (2012) Domino’s Pizza® Expands Fluid Ordination Card With New Spanish-Language App [On-line] Usable at: http://www.marketwatch.com/history/dominos-Pizza-expands-mobile-ordering-lineup-with-new-spanish-language-app-2012-11-08 [Accessed ten Dec 2012]

Jackson. A-L (2011) Domino’s ‘Savagely Good’ Ads Branch Dense Consumer Expenditure [On-line] Uncommitted at: http://www.businessweek.com/intelligence/2011-10-17/domino-s-brutally-honest-ads-offset-slow-consumer-spending.html [Accessed ten Dec 2012]

Shyspeak.NET (2009) ten Rules of e-Business [On-line] Useable at: http://shyspeak.wordpress.com/2009/05/26/10-rules-of-e-business/ [Accessed ten Dec 2012]

Cassano. E. (2011) How Patrick Doyle faced the world of not organism the trump – and took stairs to put Domino’s binding on top [On-line] Usable at: http://www.sbnonline.com/2011/09/how-patrick-doyle-faced-the-reality-of-not-being-the-best-%E2%80%93-and-took-steps-to-put-domino%E2%80%99s-back-on-top/ [Accessed ten Dec 2012]

KCOM (2011) Kcom secures the beginning slit of Domino’s IT outsourcing scheme. [On-line] Useable at: http://www.kcom.com/newsworthiness/kcom-secures-the-first-slice-of-dominos-it-outsourcing-strategy/ [Accessed ten Dec 2012]

Commonwealth’s Eatery Tidings(1991) Domino’s streamlines battleground billet construction [On-line] Uncommitted at: http://patronage.highbeam.com/409700/article-1G1-10747440/domino-streamlines-field-office-structure [Accessed ten Dec 2012]

Line Applications(2012) Applications in Job and Direction

Endeavour e-Business Systems [On-line] Useable at: http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/dislodge/0070909636/125778/OBrienCh6.pdf [Accessed ten Dec 2012]