محاسب آنلاین وزن سوله

لطفا از طریق فرم زیر و با وارد کردن مقادیر وزن سوله خوذ را محاسبه نمایید


وزن  اعلامی  برای بار برف 150kg / m2   و بار باد 130km / h  محاسبه شده است.

ضریب زلزله c 3.5 می باشد.

وزن محاسبه شده با تلرانس 15 درصد می باشد.

جهت سفارش طراحی سوله  با ما تماس بگیرید.

از لینک های مفید زیر بازدید نمایید.