محاسب آنلاین وزن سوله

لطفا از طریق فرم زیر و با وارد کردن مقادیر وزن سوله خود را محاسبه نمایید


وزن  اعلامی  برای بار برف 150kg / m2   و بار باد 130km / h  محاسبه شده است.

ضریب زلزله c 3.5 می باشد.

وزن محاسبه شده با تلرانس 15 درصد می باشد.

جهت سفارش طراحی سوله  با ما تماس بگیرید.

از لینک های مفید زیر بازدید نمایید.

نام
نام
نام
نام
نام

پارس سوله  برند سوله کشور

تهاتر اسکلت فلزی با واحد مسکونی

ساخت بصورت مشارکتی

اسکلت ازما ساخت باشماتهاتر اسکلت فلزی

09109644448