ساخت سوله نمایشگاه بین المللی میاندواب استان آذربایجان غربی

پروژه طرح توسعه نمایشگاههای بین المللی میاندواب