ایستگاه گاز طالقان

مشخصات پروژه

کارفرما: اداره گاز استان قزوین

کاربری: ایستگاه گاز

محل اجرا: استان قزوین – شهرستان طالقان – روستای ذی دشت

ارتفاع: 5 متر

دهنه: 15 متر

طول: 36 متر

وزن: 15 تن