سردخانه ۳۵۰۰تنی کنترل اتمسفریک مشگین شهر

 

این سردخانه صنعتی در استان اردبیل واقع در شهرستان مشگین شهر-شهرک صنعتی مشگین شهر جاده اهر احداث شد.

عرض سوله ۴۲متر

طول سوله ۳۶متر

 

ارتفاع ۱۰.۵متر

راهرو ۶ متر

این سردخانه دارای ۶ اتاق ۶۰۰تنی میباشد که در مجموع ۱۰۰۰تن ازینوسردخانه با کنترل اتمسفریک زیر صفر کار خواهد کرد

سازنده و پیمانکار :پارس سوله

طراح سوله :مهندس آرزو نوجوان

سردخانه در اردبیل

سردخانه
احداث سردخانه
سردخانه کنترل اتمسفریک