سردخانه 5000تنی

سردخانه

سردخانه 5000تنی در استان کرمان – جیرفت

ساخت سردخانه  امروز یکی از بهترین پروژه هایی که میتوان در سطح  دنیا از ان نام برد . بعداز همه گیری کرونا و پی بردن جامعه جهانی به لزوم انبارهای استراتزیک

اکنون تمامی دولتها ساخت سردخانه و انبارهای نگهداری مواد غذایی را در اولویت حمایتی خود قرارداده اند . تمامی کشورها به تصویب طرحهای جامع درصدد آن برامده اند که با نگهداری محصولات ضمن کنترل و  تنظیم بازار ،درمواقع بحرانی به سایر کشورها کمتر نیازمند باشند . در ایران نیز نگهداری محصولات کشاورزی برخلاف گذشته دیگر به مدت طولانی امکان پذیر نیست و دولت با تشویق سرمایه گذاران سعی دارد سردخانه را در سراسر کشور وسعت داده تا ضمن جلوگیری از هدر رفت محصولات کشاورزی و کمک به تنظیم بازار و ازدیاد درامد جامعه کشاورزی ،خیال خود را از وجود کالاها در انبارهای امن راحت نماید.

احداث سردخانه در استان کرمان – مخصوصا شهرهای جیرفت و عنبرآباد و کهنوج و بم  -رفسنجان و … میتواند یکی از پروژه های تاپ و سودآور باشد . وجود خرما و مرکبات و پسته و سایر محصولات کشاورزی واقعا عالی است . ساخت سردخانه در جنوب کرمان با آن فراوانی محصول و تنوع مختلف محصولات همچنان شوق اور و زودبازده است .

سردخانه سازی در عنبر اباد و جیرفت و یا بم که هم سیب زمینی دارد برای انبار سیب زمینی و ساخت سردخانه سیب زمینی در جنوب کرمان توجیه دارد یا ساخت سردخانه میوه مرکبات نیز در جنوب کرمان با وجود مرکبات و میوه های مختلف  همچان توجیه دارد . سورتینگ و بسته بندی با احداث یک سوله سبک به درامد سردخانه خیلی کمک میکند .

سردخانه بالای صفر برای انبار و نگهداری خرما و یا سردخانه برای نگهداری پیاز جیرفت و عنبرآباد و یا ساخت سردخانه برای مرکبات بم و جیرفت و راین  و کهنوج برای هر سرمایه گذاری قابل تفکر و جذاب است .

کارخانه صنعتی پارس سوله پیشرو در طراحی و احداث سردخانه و سوله های سردخانه همیشه در راستای اجرای بهینه و مهندسی سالهای سردخانه و سورتینگ در کنار سرمایه گذاران و کارآفرینان عزیر بوده است .

سردخانه در جنوب کرمان