نوشته‌ها

احداث سردخانه

آیا احداث سردخانه توجیه اقتصادی دارد؟

آیا احداث سردخانه  میوه و تره بار در ایران  دارای  توجیه اقتصادی هست یانه؟

میزان سودآوری سردخانه میوه و تره بار  چقدر است؟

یک سردخانه 1000 تنی چقدر در ماه درآمد دارد؟

میزان سود یک سردخانه 3000 تنی چقدر است؟

هزینه نگهداری میوه و تره بار در سردخانه چقدر هست ؟

جهت دریافت پاسخ  کلیپهای آموزش احداث سردخانه مارا دنبال کنید