نوشته‌ها

در این مطلب بخوانید

سوله ورزشی چیست ؟

هزینه ساخت سوله ورزشی ؟

ابعاد استاندارد سوله های ورزشی ؟

طراحی سوله های ورزشی و الزامات و استانداردها ی طراحی

 

سالنهای ورزشی تک منظوره  : سالنهای ورزشی تک منظوره به سالنهایی اطلاق میشود که برای ورزش خاصی طراحی و ساخته میشود  این سالنها معمولا ابعاد و و ارتفاع خاص خودش را دارد و بصورت تک رشته ازین سالنها استفاده میشود.ابعاد سالنهای ورزشی تک منظوره نسبت به مساحت زمین و شرایط کارفرما تعیین میشود.

سوله ورزشی چند منظوره:

سالنهای ورزشی چند منظوره :

سوله های ورزشی چند منظوره به سالنهای ورزشی اطلاق میشود که قابلیت استفاده وساپورت  بیش از دو رشته ورزشی را داشته باشد. با توجه به اینکه اکثر رشته های ورزشی تیمی با توپ و تور تقریبا مشابه هستند اگر عرض سالن 22 متر و طول 42 متر داشته باشید ورزشهای فوتسال- والیبال- هندبال- بسکتبال – گلبال – تنیس و بدمینتون -کشتی- کاراته – وسایر وزرشها را میتوانید جایگذاری و انجام دهید . ارتفاع سالنهای ورزشی معمولا بین 7 الی10 متر میباشد. هم اکنون هزینه ساخت سوله ورزشی بصورت خیلی ساده  از قرار هر مترمربع 800 الی1200 تومان میباشد.

برای طراحی سوله ورزشی  دفتر فنی پارس سوله درخدمت شماست .