نوشته‌ها

اولین شرکت تولید البسه  و تجهیزات بیمارستانی در اردبیل افتتاح میشود .

شرکت اس پلاس اس  بزرگترین شرکت تولید البسه و تجهیزات بیمارستانی در شهرک صنعتی نیر راه اندازی خواهد شد. مهندس سامی مدیر عامل این شرکت روز پنجشنبه با حضور در کارخانه صنعتی پارس سوله ،ضمن بازدید از خط تولید و آشنایی با  محصولات تولیدی این کارخانه نسبت به عقد قرارداد ساخت سوله برای آغاز فعالیت  اقدام نمود . عملیات خاک برداری و شروع عملیات ساختمانی این شرکت از روزهای آتی در شهرک صنعتی نیر  کلید خواهد خورد. این کارخانه در دوفاز و با اشتغالزایی مستقیم 60 نفر وراه اندازی خواهد شد.کارخانه صنعتی پارس سوله برای این واحد تولیدی و سایر کارآفرینان آرزوی موفقیت مینماید.