نوشته‌ها

نصب سوله و ضوابط اجرایی

 

یکی از مهمترین قسمتهای  سازه های فلزی و ساخت یک سوله عملیات نصب سوله میباشد. نصب سوله معمولا بعهده سوله ساز میباشد و همیشه سعی شود عملیات نصب سوله به خود سوله ساز واگذار شود . در بعضی مواقع مشاهده میشود که به دلایلی کارفرما عملیات نصب سوله را شخصا بعهده میگیرد که این کار اساسا کار اشتباهی بوده است. نصب سوله یک عملیات تکمیل کننده ساخت میباشد که سازنده سوله باید شخصا نسبت به نصب آن نیز متعهد باشد در غیر اینصورت درصورت بروز مشکل هیچکسی جوابگو نخواهد بود و موجب هدر رفت  سرمایه و ضرر و زیان کارفرما میشود.

مراحل نصب سوله

1:فونداسیون سوله  

قبل از شروع نصب سوله فنداسیون را کنترل نمایید و ایرادات احتمالی را برطرف نمایید

فنداسیون سوله  :  پایه و اساس هر ساختمانی پی و فونداسیون آن میباشد.فنداسیون سوله از ارکان اصلی یک سوله میباشد که حتما باید بطور کاملا دقیق  اجراشود حتما در زمان اجرای فنداسیون از نقشه بردار استفاده نمایید نقشه بردار جهت آکس بندی درست ورعایت  فاصله تیرها و ستونها بصورت طولی و عرضی مطابق نقشه به شما کمک خواهد کرد و فنداسیون شما به نحو احسن اجرا خواهد شد. با اجرای دقیق فنداسیون  و رعایت فاصله ها و کد ارتفاعی صفحات ستون  در نصب سازه  راحت خواهید بود و سازه شما به بهترین شکل ممکن باکمترین خطا نصب خواهد شد .

نقشه فنداسیون

 

 دومین قدم از مراحل نصب سوله

نصب ستون ها و مهار کامل ستونهای سوله 

اولین گام برای نصب سوله کنترل فنداسیون میباشد که اکیپ نصاب و یا سرپرست نصب حتما اقدام لازم را انجام دهند و در صورتیکه فنداسیون مغایرتی با نقشه داشته باشند به کارفرما اعلام و برای رفع مورد با کارفرما و کارخانه سازنده مشورت نمایند و اگر فنداسیون مطابق نقشه بود به حول قوه الهی نسبت به کنترل قطعات اقدام نمایند تا درصورت کسری تهیه شود و نسبت به درست بودن تعداد و اندازه قطعات  اطمینان حاصل شود . بعد ازحصول اطمینات از تعداد قطعات  ، اولین نقطه عملیاتی در نصب سوله جایگذاری ستونها ست  حتما دقت شود ستونهایی که بادبند یا مهار بند دارند مطابق نقشه درجای خود نصب شوند که در ادامه با مشکل مواجه نشوید وقتی دو عدد ستون بلند کردید و در جای خود کاشته شد حتما بادبند و کلاف طولی آن را ببندید این کار باعث فیکس شدن قطعه میشود که به امنیت شما هم خیلی کمک خواهد نمود . پیچها ی بولتها را زیاد سفت نبندید که در موقع شاغول کاری به مشکل میخورید و اذیت میشوید . بعداز اتمام نصب ستونها حتما نسبت به تنظیم ستونها با شاغول توجه داشته باشید  تاستوها کاملا شاغول باشند . روداری ناشاغولی در ستونهای سوله تا 3 سانتیمتر  کاملا مورد قبول است و هیچگونه ایراد اجرایی ندارد.

نصب ستون سوله

نصب ستون سوله

 

 مونتاژ رفتر و  نصب رفتر سوله

بعد از اتمام نصب ستونها و کنترل شاغولی آنها  ، رفتر ها را برروی زمین مونتاژ کنیدو کلافهای آنها را متصل  نمایید  و باجرثقیل بر روی ستونها قراردهید . همیشه نصب اولین رفتر خیلی سخت  خواهد بود و باید خیلی دقت شود که خدای ناکرده حادثه ای رخ ندهد .اگر طول رفتر از 20 متر بیشتر است سعی کنید از دوجرثقیل برای نصب اولین رفتر استفاده نمایید . دقت داشته باشید کنترل ایستایی رفتر خیلی سخت بوده و حتما دقت لازم را داشته باشید و هیچگونه ریسکی را قبول نکنید. تا قبل از نصب رفتر دوم جرثقیل نباید رفتر اول را رها کند .

نصب سوله – مرحله2  نصب رفتر

 

مشکلات نصب سوله

 

نحوه نصب سوله

اشکالات اجرایی در ساخت سوله

نویسنده: مهندس مهدی صمدی